Závěrečné práce

Park Na Návrší - Rekreační prostor, Ruprechtice

Orihelová Natálie

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Projekt park Na Návrší se zabývá územím o rozloze 4 ha s nejvyšším bodem Ruprechtického lesoparku, skalkou, ve výšce 427 m n. m., která je pro území charakteristická. Prostor je z velké části tvořen vzrostlou sukcesní vegetací, ke které přistupuji s citem a celkový návrh přizpůsobuji zde vytvořeným skupinám stromů. Místo je doplněno o prostory s využitím pro lidi z blízkého okolí, Ruprechtic. Park je rozdělen na dvě oblasti. Sportovní, kde podporuji místní iniciativu vytvoření pumptrackové dráhy a rekreační, s otevřeným travnatým prostranstvím a místy k posezení či pikniku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.