Lidé

Ing. Libor Kubina, CSc.

Odborný asistent na Ústavu stavitelství II od 2024. Předchozí pedagogická praxe: Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulta stavební ČVUT (rekonstrukce a stavební fyzika) 1993-1996. Od roku 2020 Západočeská universita – výuka – Fakulta aplikovaných věd.

Stavební praxe a realizace:
Pracoval na pozici vedoucího oddělení Vědy a výzkumu nadnárodních společností Heidelberger Zement a Saint Gobain v letech 1997 až 2012. Během této doby se mimo jiné podílel na implementaci výrobků a systémů svých patentů a to i třech programů EU.
Dále pracoval ve společnosti Warex ve funkci vedoucího montáží od roku 2017. Jeho pracovní náplní bylo zajišťovat dodávky klientům od výroby, při dodržení výrobních standardů, přes logistiku a kontrolu provedené montáže modulů a sestav. Projekty byly jak na území České republiky (např. projekt Šance ve Svitavách, dostavba mateřské školky v Českých Budějovicích). Pro společnost Warex dozoroval i nespočet sestav vzdělávacích a ubytovacích zařízení z modulů v Německu.
V pozici hlavního stavbyvedoucího pracoval i ve společnosti Cubespace, konkrétně při dodávkách, sestavě a kompletaci mateřské školky z atypických prefabrikovaných modulů. Modulová sestava se na místě doplňovala o vnitřní vybavení včetně vytápěné podlahy, povrchových krytin. Objekt se zateploval a osazovala se příhradová střecha s krytinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.