Lidé

Mgr. Jan Gazda, Ph.D.

tajemník

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Gazda, J.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2012
Anotace
Dotace z MŠMT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.