Závěrečné práce

KULTURNÍ CENTRUM PRACHATICE

Sičáková Patrícia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Témou diplomovej práce je kultúrne centrum v Prachatcích. V centre sa nachádza galéria Otta Herberta Hájka, ateliéry pre výtvarnu školu a ateliéry pre hosťujúcich umelcov. Hlavnou myšlienkou je prepojenie týchto funkcií ako paralela k samotnému vývoju umelca. Od žiaka výtvarnej školy, cez aktuálne tvoriacich umelcov po uzavretú umeleckú tvorbu O.H.Hájeka. Kultúrne centrum tvorý kultúrny súbor spolu s novým kinom pre Pracha?ce. Kino slúži primárne na premietanie filmov ale tak?ež pre divadelné inscenácie, prednášky a koncerty. Celý súbor stavieb naväzuje na historický Štěpánčin park ktorý ohraničuje a tým sa stáva ďalšou platormou pre kultúrne akcie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.