Lidé

Ing. arch. Štěpán Tomš

Architekt a odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské studium v Ateliéru Mádr s diplomním projektem Rehabilitace špitálu v Josefově. Zkušenosti získával ve společnosti SOA architekti jako hlavní architekt projektu revitalizace Křižíkových pavilonů na holešovickém Výstavišti. Od roku 2021 je autorizovaným architektem ČKA a vede vlastní praxi pod názvem tomšovi architekti. Ve volném čase se věnuje rekonstrukci hospodářského stavení a fotografii.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.