Lidé

Ing. arch. Štěpán Tomš

Architekt a odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské studium v Ateliéru Mádr s diplomním projektem Rehabilitace špitálu v Josefově. Pracuje ve společnosti SOA architekti jako hlavní architekt projektu na revitalizaci Křižíkových pavilonů na holešovickém Výstavišti. Fotí a jako záložník SKP Mladá Boleslav hraje fotbal.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.