Lidé

Ing. arch. Štěpán Tomš

Architekt a odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské studium v Ateliéru Mádr s diplomním projektem Rehabilitace špitálu v Josefově. Pracuje ve společnosti SOA architekti jako hlavní architekt projektu na revitalizaci Křižíkových pavilonů na holešovickém Výstavišti. Od roku 2021 je autorizovaným architektem ČKA a vede vlastní praxi pod názvem tomšovi architekti. Ve volném čase se věnuje rekonstrukci hospodářského stavení a fotografii.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.