Lidé

Eva Mašková

asistentka ZAN Kirovová

Vystudovala FA ČVUT a studijní stáž absolvovala na DARQ Coimbra v Portugalsku. Jako praktikující architektka přešla od navrhování velkých administrativních budov k navrhování v malém měřítku a interiérům. Je vyznavačem hesla "The details are not the details. They make the design."

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.