Výstava ateliérových prací

Zdiby, Kaskáda náměstí

Vladěna Bockschneiderová

Anotace

Obec je spojena ze čtyř původně samostatných obcí. Každá z nich má svou vlastní náves, ale celku chybí společný úběžník. Zástavbě dominuje horizontální směr v údolí Přemyšlenského potoka. Z obou stran je obec jasně ohraničena kolmými proudy. Na levé straně nábřežím řeky Vltavy, na pravé straně výpadovkou na dálnici D8. Výpadovka ovšem přeřízla původní jádro Zdib od zbytku obce. Nejvýznamnější veřejná prostranství by měla být znovu napojena. O to se pokouším novým tvarováním prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný