Lidé

MgA. Jitka Aslan

odborná asistentka v ZD Bébarová

Autoři
Chen, L. - Aslan, J.
Publikováno v
In: DESIGN IN ACTION Reflections on Social and Inclusive Practices. Bristol: Intellect, 2024.
Rok
2024
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Transition Design is a new design proposition for a rapidly changing society based on Service Design and Social Innovation Design, thinking about the concept of the “long term” and global localism, and placing the natural world in a more macro context. It promotes a transition to a more sustainable future for a design-led society and a more systematic way of thinking. In a workshop context, it can play a role in guiding stakeholders associated with seniors to explore deeper needs, explore more inclusive ways of “being” in the future and promote more sustainable systemic change in communities by a diverse group of participants. This paper presents a case study of the design workshop “Age-Friendly Community Centres in 2050,” which uses Transition Design as a guideline. The workshop involved students from the Department of Architecture and Design and stakeholders (seniors, social workers, volunteers), looking at the future of more inclusive communities in a more holistic world view based on local realities in the context of an ageing world. The workshop focused on how to analyse complex problems at the societal and systemic levels from a design perspective and identify solutions that can be iterated at multiple levels of scale and over longer time scales to facilitate the construction of new and more harmonious spaces and lifestyles for seniors and other residents in the community of the future. In the workshop, the current dilemmas faced and the way forward were analysed in terms of a map of problems, stakeholder relationships, stakeholder concerns, and a 4-step design intervention to expand possible solutions. As a result, the workshop built a discussion and vision on the future possibilities of ageing and communities, while also providing a methodology for analysing transformation issues and discovering sustainable and inclusive solutions for communities.
Autoři
Šafařík, J. ed. - Sivý, D. ed. - Berka, R. ed. - Bielčík, J. ed., - Aslan, J. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. ISBN 978-80-01-07184-7.
Rok
2023
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Tento text vznikl v rámci podprogramu Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), jako třetí v řadě a popisuje genezi vývoje výstupu s názvem Artefakt II: Žbluňk! - živý obraz - pohyb vln. V rámci projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd probíhala komunikace mezi vědci a umělci formou řady setkání a workshopů. Během těchto setkání se mnohokrát objevil koncept interference jako inspirativní jev pro umělce a zároveň důležitý princip pro řadu technických disciplín. V projektu byl dříve vytvořen tzv. Artefakt I, který právě tento princip využívá a kombinuje optické efekty založené na denním světle s efekty uměle vytvářenými prostřednictvím LED světel. Artefakt II je dalším výstupem, který rovněž zpracovává podobný princip a je ale zakomponovaný do interiéru veřejně přístupné budovy školy.
Autoři
Aslan, J. - Doucet, M.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2022. Design Experiences. vol. 1. ISBN 978-80-01-06935-6.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Přednášková série Design Experiences se zaměřuje na zprostředkování zkušeností z mezioborových oblastí designové praxe i teorie. Cílem přednášek významných českých i zahraničních odborníků je nejen rozšiřování přehledu o aktuálních tématech designu, ale také vytvoření širší sítě studentů, výzkumníků a odborníků a vybudování prostoru možné budoucí spolupráce.
Autoři
Frouzová, J. - Šafařík, J., - Karel, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06823-6.
Rok
2021
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace slouží jako report projektu, který proběhl v zimním semestru 2019/2020 v ateliéru Karel/Šafařík v rámci oboru Design na Fakultě architektury ČVUT. Byl to první projekt, z řady plánovaných, který se věnoval navrhování pro tzv. „well-being“ (lidskou pohodu/spokojenost) a zároveň studentům zprostředkovával nástroje a metody uživatelského výzkumu pro navrhování designu zaměřeného na člověka (Human-centered design).
Autoři
Aslan, J.
Publikováno v
In: TABULA RASA – hledání společného jazyka vědy a umění. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06821-2.
Rok
2020
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Na první pohled se může zdát, že propojení či spolupráce vědy a umění je věcí novodobé historie. Při pohledu blíže však můžeme pozorovat tyto tendence mnohem dříve.
Autoři
Bielčík, J. ed. - Berka, R. ed. - Tomášik, B. ed. - Civiš, S. ed. - Broz, M. ed. - Hybler, J. ed. - Šafařík, J. ed. - Karel, M. ed. - Aslan, J. ed., - Machová, I. ed.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06821-2.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Tento text vznikl v rámci podprogramu Jazyk pro komunikaci VĚDA –⁠ UMĚNÍ –⁠ VEŘEJNOST projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS), jako první ze čtyř částí popisujících genezi vývoje prvního ze čtyř uměleckých výstupů, které reflektují myšlenky a předmět výzkumu v oblasti částicové fyziky. Na základě příspěvků fyziků, designerů a inženýrů je zde popsán proces vznikající spolupráce, která vyústila v konečný návrh plastiky, a to navzdory zdánlivé rozdílnosti předmětu zájmu umělců a výzkumníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel