Dizertační práce

Téma: Architektura 70. a 80. let

školitel: prof. Ing. arch. Petr Vorlík Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.