Lidé

Ing. arch. Karin Grohmannová

Architektka a urbanistka, absolventka FA ČVUT s roční Erasmus zkušeností z ENSA Lyon. Od roku 2013 se v týmu CCEA MOBA věnuje profesionální organizaci architektonických soutěží, komplexní renovaci Negrelliho viaduktu a transformaci Magistrály. V roce 2022 zahájila doktorské studium na FaVU VUT v Brně. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová