Diplomové práce

Řešení bloku vzniklého asanací v centrální části Plzně

Bc. Monika Škublová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je vytvořit objekt na pozemku bývalých kasáren nedaleko historického centra v Plzni.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.