Lidé

Mgr. art. Lucia Tóthová

doktorandka

Lucia Mlynčeková vystudovala obor Vizuální komunikace na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde obhájila svou diplomovou práci s první samostatnou výstavou na téma poválečné architektury Československa. Ve svém současném doktorském výzkumu se zabývá fungováním projekčních ústavů a jejich ateliérů ve druhé polovině 20. století v Čechách i na Slovensku. Vedle toho pokračuje ve výstavní činnosti, která je rovněž spojena s jejím současným výzkumem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.