Lidé

Mgr. art. Lucia Tóthová

doktorandka

Dizertační práce

Téma: Architektura sedmdesátých a osmdesátých let

školitel: prof. Ing. arch. Petr Vorlík Ph.D.

Vzdělání

od 2019 Doktorandské štúdium
Ústav teorie a dějin architektury
téma: Architektúra sedemdesiatych a osemdesiatych rokov v Čechách a na Slovensku
školiteľ: Prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph. D.

2016 LoFi studio + Openstructures studio
Brusel, Belgicko
/absolventská študijno-pracovná stáž/

2014 – 2016 Katedra designu, študijný program – Vizuálna komunikácia
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
/magisterské štúdium/

2014 Projektowanie Graficzne
Akademia Sztuk Pęknych v Katowicach
/študijná stáž, Erazmus+/

2010 – 2014 Katedra vizuálnej komunikácie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
/bakalárske štúdium/

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.