Lidé

Ing. arch. Karel Filsak

odborný asistent ateliéru Sosna

Vystudoval architekturu a urbanismus na FA ČVUT, od roku 2021 má vlastní architektonickou kancelář Karel Filsak architekti. Je vítězem několika architektonických soutěží, naposledy za návrh muzea v Říčanech, spolkového domu ve Velešíně nebo víceúčelového domu obce Hlásná Třebaň. Karel Filsak je asistentem v ateliéru Sosna.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel