Knihovna ústavu 15118

Knihovna Ústavu nauky o budovách nabízí studentům a pedagogům k výpůjčce publikace se zaměřením na tvorbu vystavěného prostředí. Najdete zde převážně novější literaturu z oblasti typologii, developmentu a urbanismus, publikace teoretické i obrazové.

Knihovna vznikla dlouhodobým nákupem oborových publikací na Ústavu nauky o budovách. Část byla financována z grantových prostředků, z části je tvořena dary praktikujících architektů. Velkou část titulů tvoří detašovaný fond Ústřední knihovny ČVUT v Praze.

Knihovna spolupracuje s knihovnou ústavů 15113, 15114 a VCPD a je zapojena do elektronického katalogu této knihovny spolu s dalšími ústavy – např. knihovnou ústavu 15119 (Ústav urbanismu). Knihy z fondu ústavu 15118 jsou v katalogu označené signaturou T.

Publikace jsou dostupné podle lokace zvolené knihy. Pokud je kniha uložena na Ústavu nauky o budovách, je k vypůjčení v sekretariátu ústavu, kde ji mohou studenti FA prezenčně studovat nebo půjčit distančně na 7 dní oproti záloze v hodnotě studované publikace. Doktorandi ústavu a pedagogové si mohou knihy půjčovat distančně. Knihy uložené ve studovně jsou prezenčně dostupné v místnosti 722 – studovna knihovny 15113, 15114 a VCPD.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.