Závěrečné práce

ZŠ Keplerova na Pohořelci

Holubová Ema

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Soudobá základní škola v historickém prostředí a scelení náměstí Předpokládá se vytvoření souboru tvořeného soudobou školou, funkcionalistickou školou a školou 19. století a programové doplnění gymnázia o základní školu. Kde se mají učit děti postfaktického věku? Cílem je nelezení v historickém prostředí uspokojivého, avšak soudobého a krásného/obohacujícího řešení, které zacelí chybějící části fronty náměstí tak, aby se náměstí opětovně uzavřelo. Z malebného náměstí pod Pražským hradem se postupem času stalo parkoviště s dopravní tepnou. Návrh se snaží znovu obnovit jeho původní výraz, zacelit ho, proměnit v prostor, kde mohou bezpečně chodit děti ze školy. Jelikož se jedná o základní školu, návrh se nejen snaží navazovat na okolní zástavbu, ale zároveň vytvořit budovu vstřícnou k dětem. Je zde množství volných prostor, kde mohou běhat, skákat, hrát si. Učebny nejsou jen frontální, ale je zde i mnoho alternativ ních prostor včetně lodžií a venkovního dvora. Celá budova je díky velkým atriím vizuálně propojena, ale každé dítě si může najít i malý výklenek na sdílení tajemství s kamarádem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.