Výstava ateliérových prací

Ledčice - Jezerní město - Kancelárska budova

Ľubica Malinaričová

Anotace

Zadaním bolo zamyslieť sa nad mestom budúcnosti umiestneným cca 40km severozápadne od Prahy, nad jeho prioritami, funkčným usporiadaním, a do tohoto prostredia navrhnúť občiansku stavbu. Zvolila som kancelársku budovu kopírujúcu plán mestskej štvrte s obchodným parterom, ktorý vytvára podmienky pre sociálne aktívne mesto. Od 3. NP sa budova delí na dve veže, v ktorých sa nachádzajú už len variabilné kancelárske priestory. Veže vytvárajú intímne nekryté átrium so zeleňou. Množstvo terás ponúka výhľad na mestský park alebo jazero.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa