Výstava ateliérových prací

Poliklinika Lanškroun

Eva Melichárková

Anotace

Navrhovala jsem polikliniku pro město Lanškroun, které se nachází v podhůří Orlických hor – ve východních Čechách. Samotná budova by pak stála v malebném centru poblíž hlavního náměstí a radnice. Při mém návrhu jsem musela dbát na požadavky města, stejně jako brát ohled na to, co ve městě chybí a jaké nabízí možnosti. Koncept mého návrhu je velmi organický, jelikož je pro mne zdravotnictví velmi úzce spjato s tématem života, organismu, buněk... Také jsem chtěla vykompenzovat problém města týkající se nedostatku zeleně, což můj koncept dotváří. Snažila jsem se navrhnout budovu, která přiláká jak návštěvníky do centra Lanškrouna, tak vytvoří pro místní obyvatele příjemné a zdravé prostředí, ve kterém by se mohli cítit dobře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr