Výstava ateliérových prací

Komunitné centrum pre seniorov Bělčice

Annette Oberfranczová

Anotace

"Dříve starší lidé zůstávali včleněni do společenství, i když připouštím, že někteří výminkáři byli bráni dosti zkrátka. Ale na vesnici byl starý člověk pořád příslušníkem komunity, vážen a nepřipadal si, jako že je do starého železa. Dnes je to velice častý pocit u starých lidí." - Petr Příhoda -

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková