Závěrečné práce

CHEB - BYDLENÍ V KONTEXTU HISTORICKÉHO JÁDRA

Janusová Lenka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá tématem bydlení v historickém jádru města Cheb. Po vybydlení centra na konci 2. světové války zdejší historická zástavba chátrala, až byla vzniklá situace řešena asanací, po které zůstaly přímo v jádru města rozsáhlé prázdné plochy. Cílem práce bylo na příkladu bloku v blízkosti Chebského hradu najít způsob, jak ztracenou strukturu obnovit a jak podpořit návrat obyvatel z předměstí do města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.