Výstava ateliérových prací

Waldorfská mateřská škola "Na schodech", Praha-Radlice

Eliška Kořínková

Anotace

Návrh budovy mateřské školy pro banku ČSOB v Praze-Radlicích. Jedná se o waldorfskou mateřskou školu se dvěma třídami a externí multifunkční učebnou. Návrh využívá svažitého terénu a prostředí zdejšího lesoparku. Poskytuje dětem konfrontaci s exteriérem z různých úhlů, zároveň komunikuje s okolní přírodou, vytváří nový prvek ke zkoumání a objevování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.