S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Waldorfská mateřská škola "Na schodech", Praha-Radlice

Eliška Kořínková

Anotace

Návrh budovy mateřské školy pro banku ČSOB v Praze-Radlicích. Jedná se o waldorfskou mateřskou školu se dvěma třídami a externí multifunkční učebnou. Návrh využívá svažitého terénu a prostředí zdejšího lesoparku. Poskytuje dětem konfrontaci s exteriérem z různých úhlů, zároveň komunikuje s okolní přírodou, vytváří nový prvek ke zkoumání a objevování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.