Závěrečné práce

Parlament České republiky

Bc. Ondřej Šíma

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je stanovení koncepční rozvahy vývoje Letenské pláně, jejíž hlavním motivem je návrh Parlamentu České republiky včetně přilehlého veřejného prostoru. Součástí projektu bude snaha o zodpovězení otázek, jaký vliv bude mít daná stavba na danou plochu, jak se na ní má chovat a jak ovlivní její chápání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.