Závěrečné práce

Sportovní středisko, Přepychy

Boychenko Tetyana

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá budovou sportovního centra v malé obci Přepychy v Královehradeckém kraji. Cílem bylo vytvořit místo, které by motivovalo mladé občany ke sportování, místo k setkávání a odpočinku. V okolí budovy je navržen park se sportovními hřišti. V daném prostoru by se mohly konat obecní burzy, jak tomu bylo doteď. Výhodou pro malou obec je to, že se hřiště nemusí stavět najednou, ale mohou být vystavěná postupně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.