Výstava ateliérových prací

Park Kalokagathia

Eliška Volencová

Anotace

Jsme Eliška Volencová a Alena Linková a společně jsme v zimním semestru 2021/2022 v ateliéru Sitta-Chmelová zpracovaly studii přeměny pískovcového lomu v nový brněnský park. Jedná se o lokalitu v městské části Brno-Černovice, kde se na jihu nachází pískovna, v které se zčásti už těžba ukončila a momentálně se jedna z vydolovaných jam začíná zavážet přiváženou zeminou. Dobývání písku se nyní přesouvá do druhé jámy, jež je plánováno rozšiřovat směrem na sever. Jsme toho názoru, že takto vyhloubená jáma, jakožto viditelná stopa lidské činnosti by neměla být zavezená. Byla zde vytvořena výjimečná geomorfologie, která by měla být zúročena za účelem vytvoření originálního prostoru jež nemá v České republice obdoby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta