S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Obnova ulice Jana Želivského

Vojtěch Klapač

Anotace

Projekt se zabývá obnovou ulice Jana Želivského – významné žižkovské ulice, která má vlivem připravovaných zásahů do transformačních území potenciál stát se nejen dopravním koridorem, ale především důstojnou městskou třídou 21. století. Hlavními cíli projektu je posílení a zajištění bezpečnosti pěších vazeb v oblasti, podpoření cyklodopravy, zkvalitnění povrchů veřejných prostranství a vegetace a sjednocení městského mobiliáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.