Výstava ateliérových prací

Obnova ulice Jana Želivského

Vojtěch Klapač

Anotace

Projekt se zabývá obnovou ulice Jana Želivského – významné žižkovské ulice, která má vlivem připravovaných zásahů do transformačních území potenciál stát se nejen dopravním koridorem, ale především důstojnou městskou třídou 21. století. Hlavními cíli projektu je posílení a zajištění bezpečnosti pěších vazeb v oblasti, podpoření cyklodopravy, zkvalitnění povrchů veřejných prostranství a vegetace a sjednocení městského mobiliáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.