Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Mikita Akbirau

Anotace

Cílem zadání je navrhnout novou budovu komunitního, společenského a kulturního centra Kampa. Konceptem budovy je největší otevřenost městskému parku a galerie Kampa, a maximálně racionální využití daného pozemku. Tvar budovy vychází z tvaru pozemku a jeho vztahu s okolní zástavbou a chráněnou zdí podél nábřeží Vltavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.