S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Mikita Akbirau

Anotace

Cílem zadání je navrhnout novou budovu komunitního, společenského a kulturního centra Kampa. Konceptem budovy je největší otevřenost městskému parku a galerie Kampa, a maximálně racionální využití daného pozemku. Tvar budovy vychází z tvaru pozemku a jeho vztahu s okolní zástavbou a chráněnou zdí podél nábřeží Vltavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.