Výstava ateliérových prací

Prochádzeli

Henrieta Šmondrková

Anotace

Revitalizácia bývalej strážnej veže železnej opony. Pamätníkom je silueta, silueta veže, histórie, ktorá sa nemení. Je doplnená kruhom, akýmsi novotvarom a diverziou k jasným, ostrým líniám pôvodnej konštrukcie, kruhom, ktorý symbolizuje nádej pre lepšiu budúcnosť a svojou organickosťou oslavuje okolitú prírodu. Tmavý interiér ako metafora štátu, ktorý bol otrokom ideológie, izolácie a uzavretosti. Vždy iba jeden smer východu ako náročnosť prekročenia železnej opony. Obmedzený výhľad cez ktorý preniká svetlo ako vedomie že za nimi slobodný život existuje. Výstup na ochodzu s neobmedzeným výhľadom ako symbol dnešnej doby voľných rozhodnutí a možností.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov