Výstava ateliérových prací

Nadační dům pro rezidenční tvůrčí pobyt malířů a sochařů

Iana Potylitcyna

Anotace

Základní myšlenkou bylo vytvořit koncept Nadačního domu ve snaze získat nový pohled na tento typ budovy. Je to praktický dům, který kombinuje galerii s ateliéry a prostorem pro ubytování umělců. Budova představuje dva objemu: první objem je pro veřejnost, druhý soukromý. Prostor je uspořádán tak, že když vstoupíte dovnitř, dostanete se do vstupní haly, ze které můžete jít do skleníku a galerie, kde je prostor pro setkávání, výstavy a prezentace nebo jít dolů do ateliérů. Tento dům tvoří zelenou udržitelnou architekturu, díky fotovoltaice a pasivnímu energetickému prvku což je skleník. Nadační dům je umístěn v osadě Baba. Je to vhodná lokalita s řadou výhledů na významná místa a do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.