S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Nadační dům pro rezidenční tvůrčí pobyt malířů a sochařů

Iana Potylitcyna

Anotace

Základní myšlenkou bylo vytvořit koncept Nadačního domu ve snaze získat nový pohled na tento typ budovy. Je to praktický dům, který kombinuje galerii s ateliéry a prostorem pro ubytování umělců. Budova představuje dva objemu: první objem je pro veřejnost, druhý soukromý. Prostor je uspořádán tak, že když vstoupíte dovnitř, dostanete se do vstupní haly, ze které můžete jít do skleníku a galerie, kde je prostor pro setkávání, výstavy a prezentace nebo jít dolů do ateliérů. Tento dům tvoří zelenou udržitelnou architekturu, díky fotovoltaice a pasivnímu energetickému prvku což je skleník. Nadační dům je umístěn v osadě Baba. Je to vhodná lokalita s řadou výhledů na významná místa a do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.