Diplomové práce

ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

Markéta Rádková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zdravotnická pomůcka umožňující člověku lepší a stabilnější chůzi. Jednoduchý design. Trubková konstrukce s koženými a jinými doplňky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.