S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kulisa

Valentýna Jungvirthová

Anotace

Lipnice nad Sázavou, zapomenutá obec s osobitým hradem. V práci se věnuji jednak analýzám a koncepčnímu řešení krajiny kolem Lipnice, ale také si po sléze volím detail a dále rozpracovávám. Přírodní amfiteátr se specifickým kouzlem, časem však poznamenaný, potřebuje mnohé úpravy a nové nápady. Jeden z nich představuji ve svém projektu Kulisa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.