Výstava ateliérových prací

Lázně Holešovice

Barbara Kutašová

Anotace

V diplomnom seminári som sa zaoberala rozborom a analýzou územia v Holešoviciach a typológiou stavieb kúpeľov, ktoré budú navrhované v rámci diplomovej práce. Úlohou je vytvoriť kúpele a naväzujúci park. Pozemok sa nachádza na brehu Vltavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký