Práce ateliérů ZAN

Všechny cesty vedou na Ctirad

Štěpánka Ledererová

Anotace

CHAOS v našem bloudění a hledání správné cesty.
PŘEHLED v nalezeném cíli.
ROBUSTNOST v silných větvích habru.
NĚŽNOST v lehkosti kostřav.

ŠÁRKA proradná a lstivá.
CTIRAD ochotný a naivní.
TO i ONO TAMTO i TOHLE
A přesto jedno bez druhého neoceníme, nespatříme.

..

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.