S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pernerova

Filip Hutera

Anotace

Bytový dům s občanskou vybavenosti v parteru. Pozemek se nachází na východním konci ulice Pernerova. Stavební pozemek tvoří zbytek nedostavěného „polobloku“ na rozmezí Karlína, hrany Vítkova a přilehlé železniční tratě z jihu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.