Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pernerova

Filip Hutera

Anotace

Bytový dům s občanskou vybavenosti v parteru. Pozemek se nachází na východním konci ulice Pernerova. Stavební pozemek tvoří zbytek nedostavěného „polobloku“ na rozmezí Karlína, hrany Vítkova a přilehlé železniční tratě z jihu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Novotný