S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Be well Spa- městké lázně

Veronika Gajdošová

Anotace

Spa je asertívne umiestnené v strede pozemku v Holešoviciach pri rieke Vltava. Hmota budovy je prispôsobená okolitým elementom, rieke a ulici. Koncept projektu bol návrh rovnocenného vzťahu medzi mestským parkom a spa, kde nie je len spa vložené do parku ale aj naopak park do spa. Predpokladom návrhu bolo vytvoriť oázu pokoja a čistoty v prostredí rušného mesta, definovanú prírodnými materiálmi a bielymi povrchmi. Zelené fasády s množstvom svetla prinášajú klientom svieži zážitok a umenie pohody a kľudu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.