Diplomové práce

Sociální bydlení - apartmánový hotel Barrandov

Komiňáková Alica

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt slúži k dlhodobému ubytovaniu turistov, no predovšetkým hercov neďalekého nahrávacieho štúdia. V partere je prevoz doplnený o športovisko a reštauráciu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.