Výstava ateliérových prací

Pavilon Žížala

Tetyana Boychenko

Anotace

V dnešní době ve městě chybí kvalitní veřejné prostory. Většinou jsou veřejné prostory nahrazovány tzv. kvazi veřejnými prostory, které neumožňují volný pobyt pro všechny. Dnešní mládež místo venku tráví svůj volný čas v nákupních centrech, zatímco venkovní veřejný prostor zůstává prázdný, bez dějů. Jako reakci na současnou situaci jsem v rámci studie vytvořila komunitní pavilon Žížala. Pavilon Žížala je prostor pro volný pobyt lidí. Prostor uprostřed parku, kde by lidé mohli volně pobývat, aniž by je daný prostor nutil k určitým aktivitám. Prostor, ve kterém by lidé mohli komunikovat s dalšími lidmi nebo se naopak věnovat sobě. Prostor, kde by se mohly odehrávat různé společenské aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta