Závěrečné práce

B.O.T BIOLOGIZACE TEKTONIKY

Trčka Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Výsledným návrhem diplomové práce, je modifikovaný jednobuněčný organismus, který má díky syntetické biologii zformované DNA do té míry, že je schopen hostovat na TI (konkrétně odpadním potrubí). Je schopen, odčerpávat v rámci požadavků její určité množství, díky změněné vazbě jeho kofaktorů. Vstřebáváním tohoto média produkuje živé plasmodium, které dále organismus prostorově rozvíjí. Jsme tedy schopni díky změně několika základních parametrů proměnit problémový prvek, na užitečný produkt, a řešit jeho prostřednictvím problém s nedostatkem prostředků na obnovu zdevastovaných objektů. Díky důkladné evoluci jednoho kmene dosahujeme souvislého rostlého objektu, který se formuje do námi požadované prostorové konstrukce, a je schopen pojmout požadované množství provozu i obyvatel. Organismus je předdefinován tak, aby byl schopen řešit za pomoci přirozené inteligence co nejefektivněji jeho zarostení / zastavění, a vytvoření takové struktury, která by s vysokou efektivností, minimálními náklady a v krátkém čase vyřešila podmínky pro opětovné fungování místa a jeho plnou integraci zpět do města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.