Výstava ateliérových prací

Slon Stop

Bruno Arantxa

Anotace

Slon Stop má sloužit jako moderní alternativa k autobusovým zastávkám v Praze. Návrh je vytvořen pomocí 3D technologie tištěného betonu, jejímž cílem je zajistit zrychlení a optimalizaci stavebních procesů. Snížení nákladů na výrobu energie a množství emisí z výroby. To vše, v souladu se principem: Design - Program - Print - Placement. Návrh je inspirován příběhem Malého prince od Antoina de Sain Exupéryho, kde je zachycena představivost a kreativita dětí. Při nahlédnutí pod povrch může být místem pro hru prostor se zdí, po které se dá lézt, pódium, na kterém se dá vystupovat, tunel, kterým se dá projít, ocas, na kterém se dá sedět. Jak se říká v příběhu: "to není klobouk," tak tohle není autobusová zastávka, je to Slon Stop.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten