Výstava ateliérových prací

Schody - vodní prvek pro Prahu

Kateřina Grejtáková, Alena Radchenko

Anotace

Projekt vodního prvku byl navržen pro letní festival v ulicích Prahy. Stavba je umístěna v městské části Praha - Žižkov, na schodech, které mají specifikou tajemnou atmosféru. Stejně jako potůček stéká z hor a putuje až do moře, vytéká voda z našeho vodního prvku, stéká po pěti dřevěných vertikálních blocích a ústí do horizontálního bazénku, ve kterém se zrcadlí nebe a okolní budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho