Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Rehabilitace areálu šlechtického sídla v Čečovicích v kontextu venkovského osídlení

Bc. Magdaléna Zoubková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Celková obnova areálu šlechtického sídla v Čečovicích na Domažlicku, s důrazem na respekt jeho památkových hodnot, včetně návrhu úprav návsi a okolí s ohledem na vyzdvižení hodnot tradičního venkovského prostoru. Náplň prostorů zámku se mimo jiné zaměřuje na zkvalitnění sociálního života obce, nicméně vzhledem k tomu, že obec samotná není schopna objekt zámku adekvátně naplnit, je návrh zaměřen na otevření obce návštěvníkům, kteří by zároveň podpořili fungování další občanské vybavenosti jako je obchod a hospoda, ale také přispěli například k zachování historické cestní sítě formou naučných stezek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.