Výstava ateliérových prací

Dva břehy

Afanasyeva Margarita

Anotace

Obec Zdiby bývala významným uzlem mezi Prahou a severem Čech. Chloubou obce je zámecký areál se zahradou, poplužní dvůr a kostel Povýšení sv. Kříže. V dnešní době je obec prakticky rozdělena na dvě části - historickou a obytnou. Rozhraní je tvořeno Pražskou ulicí. Její široký profil a nedostatečná regulace rychlosti dopravy zapříčinila ztrátu centra města. Místo původně bohaté na událostí se stalo zanedbaným. Ztracené město. Mým hlavním cílem bylo vrátit městu jeho tvář a život. Rekultivace veřejného prostranství zahrnuje nové řešení občanské vybavenosti, obnovu veřejné zeleni a dopravní infrastruktury. Kladu větší důraz na začlenění dopravní infrastruktury, která způsobila současnou situaci, do veřejného prostoru. Spojit dva břehy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný