Výstava ateliérových prací

Montessori mateřská škola "Na Farkaně"

Vojtěch Vyskočil

Anotace

Návrh mateřské školky se nachází v Praze - Radlicích na pozemku investora - banky ČSOB. Vybraný pozemek se je ve svahu mezi centrálou banky a hřbitovem Na Malvazinkách. Koncept školky vychází z prvků Montessori pedagogiky, zakládající se zejména na barevné a materialistické střídmosti a prvcích ze skutečného života - takzvané připravené prostředí. Principiálně učitelé v těchto institucích nejsou klasickými učiteli, ale spíše průvodci ve skutečném světě nejen dětí, ale také jejich rodičů. Společně se celá komunita pravidelně schází a navzájem inspiruje. K tomu by jim měl sloužit mimo jiné také areál nově navrhované školky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel