S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Montessori mateřská škola "Na Farkaně"

Vojtěch Vyskočil

Anotace

Návrh mateřské školky se nachází v Praze - Radlicích na pozemku investora - banky ČSOB. Vybraný pozemek se je ve svahu mezi centrálou banky a hřbitovem Na Malvazinkách. Koncept školky vychází z prvků Montessori pedagogiky, zakládající se zejména na barevné a materialistické střídmosti a prvcích ze skutečného života - takzvané připravené prostředí. Principiálně učitelé v těchto institucích nejsou klasickými učiteli, ale spíše průvodci ve skutečném světě nejen dětí, ale také jejich rodičů. Společně se celá komunita pravidelně schází a navzájem inspiruje. K tomu by jim měl sloužit mimo jiné také areál nově navrhované školky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.