Výstava ateliérových prací

Domov pro pacienty s PAS

Bibiana Hlinkova

Anotace

Moja stavba symbolizuje prepojenie sveta pacientov s PAS a od toho nášho. Pacienti s PAS majú svoj vlastný svet, preto som sa snažila o vytvorenie vhodného prostredia na uvoľnenie tohoto sveta. Dom je koncipovaný do 2 podlaží. Spodné podlažie, prízemie, symbolizuje svet „normálných ľudí“ – domáce práce, bežný provoz. Horné poschodie je určené čisto pre život pacientov bez rušivých podnetov vonkajšieho sveta. To zdôrazňuje aj vnútorná záhrada, ktorá je „uzamknutá“ v tomto dome a nedá sa do nej vniknúť s okolitého sveta. Vďaka svahovitému terénu mi bolo umožnené tento koncept zrealizovať a tak prepojiť tieto dva svety.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.