Výstava ateliérových prací

Zrcadlo / zrcadlení XO/8

Katarína Krajčovičová

Anotace

Zvolený princíp
Doplnenie produktu / obsahu pomocou zrkadiel. Hlavnou funkciou zrkadla je znásobovanie obrazu. Mojím cieľom bol výber jednoduchého produktu dennej potreby, ktorý je symetrický, a pomocou zrkadiel mu dodať nový rozmer. Doslova.

Východisková myšlienka
Unikátnosť obrazu a odrazu je tvorená predmetmi. Najobľúbenejší predmet, ktorý vlastním, je kaleidoskop so sklenenou šošovkou. Vďaka jeho mnohým uhlom pohľadu dosahujú všedné predmety v mojom životnom priestore opätovne svoju výnimočnosť. Nebyť ich, obraz je prázdny, a preto chcem týmto konceptom poukázať na ich dôležitosť a vzťah k nim. Sú tak dôležité, že sa nimi obklopujeme.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš