Diplomové práce

Koncertní sál pro Prahu

Bc. Tereza Keilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedním z aktuálních témat v Praze je hledání místa pro novou koncertní síň. Tato práce by měla ukázat možnosti využití Kongresového centra při jeho přestavbě na koncertní síň. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.