Výstava ateliérových prací

Anotace

Na východnom konci Pernerovej vzniká polyfunkčný objekt, ktorý kĺby prácu, zábavu a bývanie. Objekt je postavený ako barikáda chrániaca komorný charakter ulice od ruchu železničnej trate. Čo však bráni šíreniu zvuku, nebráni pohybu ľudí. Parter je preto pretkaný sieťou pasáží, priechodnou kaviarňou a poskytuje spojenie ulice so zeleným svahom Vítkova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Tomáš Novotný