Výstava ateliérových prací

Žatec Zelenomodrá Vize

Ondřej Buš

Anotace

Koncepční myšlenkou, na které je založena studie vize je, jak z pohledu krajinářského architekta zvýšit atraktivitu řešeného území. Návrh je založen na pěti řešených lokalitách okolo řeky Ohře. První návrh se zabývá řešením dřevěného vodáckého přístaviště. Dalším bodem je pěší lávka nad mokřadní plochou. Třetím řešeným územím je revitalizované území, které se promění v park. Další bod je propojení dvou břehů řeky pěší lávkou a posledním je návrh koupacího biotopu s vodáckým campem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta