Výstava ateliérových prací

Skautská klubovna

Bc. Martina Součková

Anotace

V rámci interiéru jsem řešila budovu skautské klubovny pro skautské středisko Mustang v Liberci - dvě místnosti pro skautskou činnost plus obytnou a obslužnou chodbu. Budova klubovny, kterou jsem navrhovala ve 4. semestru je součástí celé skautské základny a je půdorysně rozdělena do tří pomyslných zón (pásem): zázemí (které v rámci zadání neřeším) - chodba (největší shluk dějů) - klubovny. V návrhu je ctěna rovnoběžnost, přímost, jednoduchost a praktičnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková