S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Skautská klubovna

Martina Součková

Anotace

V rámci interiéru jsem řešila budovu skautské klubovny pro skautské středisko Mustang v Liberci - dvě místnosti pro skautskou činnost plus obytnou a obslužnou chodbu. Budova klubovny, kterou jsem navrhovala ve 4. semestru je součástí celé skautské základny a je půdorysně rozdělena do tří pomyslných zón (pásem): zázemí (které v rámci zadání neřeším) - chodba (největší shluk dějů) - klubovny. V návrhu je ctěna rovnoběžnost, přímost, jednoduchost a praktičnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.