S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

ZUŠ Pankrác

Šimon-Erich Jelínek

Anotace

Nedostavěný blok, proluka. V Praze jde o častý jev a cílem této práce bylo zaplnit jedno takové místo v ulici Na Strži základní uměleckou školou. V rušné lokalitě, nedaleko od magistrály, se na nároží otevírá bílý dům a stejně jako nepopsaný papír vytváří citlivé pozadí dějům uvnitř, aniž by na sebe poutal nepatřičnou pozornost. Plynulá geometrie dotváří městský blok v jeden dokonalý celek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.