Výstava ateliérových prací

Rekreační objekty

Adam Čupita

Anotace

Objekt se skládá ze čtyř budov, které jsou konstrukčně i architektonicky propojené. Jedná se o dvoupodlažní budovy, kde druhé podlaží přesahuje přes první směrem k řece. Většina oken je orientována tímto směrem nejen kvůli krásnému výhledu, ale i dopadání slunečních paprsků. První podlaží je zděné se železobetonovou stropní deskou, na kterém je dřevostavba. Na první podlaží jsem volil omítku, na druhé podlaží dřevěný obklad.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.